Mang trong mình nhiệt huyết nghề nghiệp vô cùng lớn, muốn tất cả học sinh của mình đều nên người nên cô giáo Rei Futami luôn xát xao quan tâm học sinh của mình. Sự nhiệt tình của cô vẫn vậy nhưng chuyển đến ngôi trường mới thì điều này chẳng những phí công vô ích mà còn đem đến sự đau khổ cho cô. Vì muốn kéo nhóm học sinh cá biệt trong lớp mình đang chủ nhiệm ra khỏi vũng lầy mà Rei Futami đã đến tận nhà tìm gặp phụ huynh của nhóm học sinh nhưng kết quả là cô đã bị nhóm học sinh này hiếp dâm tập thể. Câu chuyện ấy ra sao thì mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bộ phim MIDE-895 Cái giá cho sự nhiệt tình sai chỗ của cô giáo Rei Futami.

Cái giá cho sự nhiệt tình sai chỗ

Cái giá cho sự nhiệt tình sai chỗ