Mới ngày đầu tiên đến công ty mới làm việc thôi thì cô nàng dễ dãi Tomomi Motozawa nhân vật chính của bộ phim sex CRB-060514-614 Màn chào hỏi em đồng nghiệp mới này đã có một màn làm quen chào hỏi ông anh đồng nghiệp dâm dê làm cùng phòng. Mặc dù bị người đàn ông dâm dê đó vồ vập cưỡng hiếp đó thế nhưng Tomomi Motozawa vẫn không lấy làm khó chịu hết sức chủ động cho anh đồng nghiệp địt để con như một thủ tục làm quen khi mới vào công ty.

Màn chào hỏi em đồng nghiệp mới

Màn chào hỏi em đồng nghiệp mới