Tóm tắt nội dung bộ phim MIAA-427 Thiếu nữ dâm cùng chú ruột nện nhau thoả thích. Thi đỗ vào trường chuyên Wan Horikita bắt đầu khăn gói quả mướp xách hành lý lên thành phố theo học tại ngôi trường chuẩn mình mong ước. Lên đó cô bé sống cùng với người chú goá vợ và bạn biết chuyện gì đã sảy ra khi cô thiếu nữ mới lớn này vừa đến nhà chú ngày đầu tiên không. Vâng cô bé đã gạ gẫm người chú của mình địt nhau và đã được toại nguyện. Thì ra là Wan Horikita cố gắng thi đỗ vào trường chuyên chỉ là để được đến nhà chú sống và để được địt nhau với chú của mình mà thôi.

Thiếu nữ dâm cùng chú ruột

Thiếu nữ dâm cùng chú ruột