Vì những ham muốn cháy bỏng về tình dục tuổi mới lớn mà cô nàng Kanon Kanade nhân vật nữ chính của bộ phim sex MXGS-1144 Tống tình em gái vì tội dẫn bạn học về nhà nện nhau này nhân lúc bố mẹ đi vắng nhà đã dẫn dụ cậu bọn học mọt sách đến nhà mình chơi và sau đó rủ cậu ta chơi trò xếp hình người lớn. Nhưng thật đen cho Kanon Kanade là sự việc đã bị thằng anh trai cùng cha khác mẹ biết được và kết quả cô bé đã bị thằng anh doạ nạt ép quan hệ tình dục.

Tống tình em gái vì tội dẫn bạn học

Tống tình em gái vì tội dẫn bạn học